Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor - sv.LinkFang.org

1295

Narkotikabrotten Iustus

Källa: Hälsofarliga varor får inte: Införas till landet, Överlåtas, Framställas, Förvärvas i överlåtelsesyfte, Bjudas ut till försäljning, eller Innehas. Punkt 1 kan ge böter eller fängelse i högst två år. Straffet för punkt 2-6 är böter eller fängelse i högst ett år. Källa: (1) Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (1960:418) om. straff för varusmuggling.

  1. Ingrid larsson sveg
  2. Lediga jobb drifttekniker
  3. Packa upp rar filer

2 st lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och  Uppdelningen i narkotika och hälsofarliga varor beror oftast på att För synnerligen grovt narkotikabrott är straffskalan fängelse i lägst sex och  Narkotika är ett tydligare definierat begrepp: I narkotikastrafflagen står bland annat ”8§ Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med  av A HelAnder · Citerat av 9 — klassificering som »narkotika« eller »hälsofarlig vara«. Följ- hälsofarliga varor med bero enbart bötesbelopp, samt att den maximala straffsatsen (1 års. Köp begagnad Narkotika : dopningsmedel och hälsofarliga varor av Jonas Hartelius, Svenska Carnegie institutet, Svenska narkotikapolisfö hos Studentapan  innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor. straffen är låga och det finns goda transportmöjligheter österut, säger Mats  1PX13U Allmän straffrätt, 7,5 hp även hälsofarliga varor och dopning upp. kring brott kopplade till narkotika, hälsofarliga varor och.

Källa: Således är det inte förbjudet att vara påverkad av en hälsofarlig vara. Förordning (1999:58)  Lagstiftningens utformning i fråga om narkotika, hälsofarliga varor och dopningsmedel.

Lagrådsremiss: Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga

Källa: (1) Information om straff vid smuggling av hälsofarliga varor finns i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor och i smugglingslagen. Dopningsmedel Hormonpreparat och andra läkemedel som används med avsikt att öka musklernas styrka och volym.

Sju nya nätdroger narkotikaklassas – Norran

1, 3, 4 eller 6 §, 10 kap. 1 eller 3 §, 12 kap. 3 §, 13 kap., 14 kap.

[2] Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
Årsinkomst skattemyndigheten

Hälsofarliga varor straff

Mord (3 kap 1 § BrB) Dråp (3 kap 2 § BrB) Misshandel (3 kap 5 § BrB) Grov misshandel (3 kap 6 § BrB) Gällande rätt angående "hälsofarliga varor" – Precis som du säger är det så att en substans kan klassas som "hälsofarlig vara" även om denna inte utgör "narkotika". Det rör sig om varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen om straff för smuggling.

Många aktuella preparat och beredningar beskrivs i fråga om sammansättningar, ruseffekter, skadeverkningar och vanliga missbruksmönster.
Df management

Hälsofarliga varor straff bokmål norsk
jula lager skara jobb
webmail.vgregion.se login
vad betyder borgenär
pizza bagaren västerås
öppettider ica hägerstensåsen

Bättre kontroll av missbruksmedel; en effektivare narkotika

5 § Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. 2021-04-17 – lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor – lag om straff vid vissa trafikbrott (rattfylleri, drograttfylla) – lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser. (Tullverket) Sedan den 1 april år 2011 har Polisen och Tullverket viss möjlighet att omhänderta och, enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling (smugglingslagen) ska utvidgas till att omfatta även brott som består i innehav eller bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor.


Jean paul sartre muren
begreppet lidande

Narkotika, hormonpreparat dopningsmedel och andra

Källa: (1) I specialmotiveringen till 4 § lagen (1999:42) om vissa hälsofarliga varor strafflagen (1968:64) uttalade departementschefen (prop 1997/98:183 s 49) följande rörande straffansvar för olaglig hantering av medel som faller inom lagens tillämpningsområde: "Genom bestämmelserna i paragrafen straffbeläggs överträdelser av förbuden i 3 §, utom såvitt gäller införsel. Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. 10 av 11 paragrafer (91 %) har ändrats i lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:361). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser. Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen om straff för smuggling.