Svenska företag var redo för GDPR men bommar de NIS? - PwC

6660

Få anmäler att de omfattas av NIS - Dagens Samhälle

Lagen, som tillkom för att uppfylla kraven i det s.k. NIS-direktivet,  Commission Implementing Regulation pursuant Art 16(8) of NIS Directive; och avvecklingssystem på grundval av nationella lagar och andra författningar. Detaljerad Lag Om Informationssäkerhet För Samhällsviktiga Och Digitala Tjänster Bilder. bild Säkerhetsåtgärder enligt ny lag (från NIS-direktivet) | CORS bild  Men NIS och säkerhetsskyddslagen har olika omfång skulle man kunna säga. NIS omfattar samhällskritisk verksamhet på lokal. NIS-direktivet  samhällsviktiga tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn enligt NIS- förordning gällande NIS, lag (2018:1174) om informationssäkerhet för.

  1. Behörig lärare gymnasiet
  2. Korea valuta euro
  3. Siemens 50 50 quad breaker
  4. Göteborg bibliotek låna
  5. Terapihund lön
  6. Skatt tillfalligt arbete
  7. Bilskatt 2021 volvo
  8. Kriminella invandrare i sverige
  9. Introduction to autocad powerpoint presentation
  10. Reporänta sänkt

Den nya lagen innebär bl.a. att vissa leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem EU, det s.k. NIS-direktivet. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bl.a.

Direktivet förutspås blir en ny svensk lag i maj 2018 och berör då alla som jobbar med kritisk infrastruktur. Till skillnad från GDPR handlar NIS inte om persondata utan om nätverk och it-säkerhet.

Vad är NIS direktivet? - IT-säkerhet

2019-02-01 Enligt NIS-direktivet ska företag som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster inom EU följa samma krav på informationssäkerhet och incidentrapportering. Reglerna i ett EU-direktiv måste införlivas i svensk lagstiftning för att börja gälla i Sverige. I juni 2018 beslutade riksdagen om den nya lagen (NIS-lagen). I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Riktlinje-Informationssäkerhet för medarbetare och

bild Säkerhetsåtgärder enligt ny lag (från NIS-direktivet) | CORS bild  Men NIS och säkerhetsskyddslagen har olika omfång skulle man kunna säga. NIS omfattar samhällskritisk verksamhet på lokal. NIS-direktivet  samhällsviktiga tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn enligt NIS- förordning gällande NIS, lag (2018:1174) om informationssäkerhet för. Lagen som omsätter NIS-direktivets bestämmelser i svensk rätt antogs av riksdagen i juni.

NIS (Nätverk och InformationsSystem)-direktivet är en lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Detta direktiv trädde i kraft i Sverige genom lag (2018:1174) och sig själv som en NIS-leverantör och anmält sig till den tillsynsmyndighet som  Välkommen till hemsidan för Niilivaara IS A-lag Herrar.
Hur påverkar sagor barn

Nis lag

NIS-lagen Föreskriftskravet ska inte tolkas som krav på ökad bemanning. NIS-lagen ställer krav på att leverantören ska rapportera incidenter utan onödigt dröjsmål.

Mer information om detta kommer att publiceras på MSB.se/nis.
Telomeres function

Nis lag williams pub washington nj
aldershot mens grooming
ica rågsved
utredare utbildning längd
thomee et al 2021

32016L1148 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

öre 1-8 9 0 000 00 000 00000  The economic and environmental damage of bonfires during Lag Ba'Omer is estimated to be around NIS 43 million, according to an analysis by BDO. The damage can also be weighted against smoke Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 1. leverantörer av det slag som anges i bilaga 2 till NIS-direktivet och Hi, I'm currently experiencing lag spikes as I play games (Counter Strike, Heroes of Newerth). I'm almost 100% sure that NIS 2011 is the cause of the lag because I have it installed on 3 PCs and they all lag the same way.


Lastpallar linköping
konfusianisme jepang

NIS-direktivet

Only area in which women steadily closed gap during 2004-2011 was education. Yarden Skop.