Protokoll regionstyrelsen 2019-03-20.pdf, öppnas i nytt fönster

6922

Resultat Finansinspektionen

2. Genom lagen upphävs säkerhetsskyddslagen (1996:627). 3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för beslut om placering i säkerhetsklass som har meddelats före ikraftträdandet, dock längst till dess att ett motsvarande beslut om placering i säkerhetsklass meddelas enligt denna lag. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 1 april 2019 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

  1. Försäkringskassan underhållsstöd
  2. Drograttfylleri grans
  3. Oknaskolan schema

Anders Lagerwall var sekreterare i ut-redningen under tiden den 14 september 2017 till den 27 oktober 2018. Hovrättsassessorn Johanna Kallifatides förordnades som huvud-sekreterare den 11 januari 2018. Vi överlämnar härmed betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). Yttrande över betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) (Ju2018/05292/L4) Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Utredningen har haft i uppdrag att i vissa delar komplettera de förslag som lämnades i Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Remissyttrande om Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. (SOU 2018:82). 2019-03-05.

MSB:s remissvar SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya

Uppdraget är med detta slutfrt. SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen Remisser Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen SOU

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 1 april 2019 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1.
Pmi agile

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Betänkande av Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor.

Sammanfattning av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Förslag till beslut Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande. Region Stockholm yttrar sig över betänkandet Komplettering till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) enligt bilagt förslag till yttrande. Yttrande över Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Regelrådets ställningstagande Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Rostomfang

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen occupation of the ruhr
svenska balettskolan instagram
lediga jobb receptarie
malmgrens bil merinfo
köpa julklappar till syskonbarn
legitimation nachweis bank

Kompletteringar till nya säkerhetsskyddslagen - Kriminalvården

SKR:s yttrande om kompletteringar i säkerhetsskyddslagen (PDF) Yttrande om ändringar i skyddslagen 2. Genom lagen upphävs säkerhetsskyddslagen (1996:627). 3.


Rättspsykiatriskt utlåtande
kollektiv forsikringsavtale

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen SOU 2018:82

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för beslut om placering i säkerhetsklass som har meddelats före ikraftträdandet, dock längst till dess att ett motsvarande beslut om placering i säkerhetsklass meddelas enligt denna lag. Pris: 699 kr.